Diabetická polyneuropatia

Diabetická polyneuropatia (DPN) predstavuje najčastejšiu, a zároveň jednu z najzávažnejších komplikácií cukrovky. Epidemiologické údaje o výskyte diabetickej polyneuropatie sa pohybujú medzi 5 – 60 % podľa klinických symptómov, alebo