RADÍME: V pieskoviskách sa môžu skrývať viaceré nástrahy, treba dbať na hygienu

Bratislava 25. júna (TASR) – Deti môžu v pieskoviskách ohroziť viaceré nástrahy, preto odborníci radia byť opatrní. „V rámci prevencie voči nákazám je dôležité venovať pozornosť preventívnym opatreniam. Čo sa týka pieskovísk, sú potrebné pravidelné kontroly, zabránenie vstupu zvierat a ich čistenie od ihiel a odpadkov,“ upozornil hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Zdravotné riziká z pieskovísk možno podľa jeho slov rozdeliť na mikrobiálne a mechanické. V rámci mikrobiálnych sa pri zlej hygiene deti môžu nakaziť bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami.
„Rodičia by mali dbať na to, aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide o očkovanie dieťaťa. Zvieratá je potrebné pravidelne odčervovať a absolvovať s nimi všetky povinné očkovania,“ pripomenul Rovný. V prípade mechanického poranenia napríklad injekčnou striekačkou je nutné ranu ošetriť a dezinfikovať a informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Tým môže byť napríklad očkovanie proti hepatitíde typu A a B, pravidelné sérologické vyšetrenia či sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov.
Pieskovisko môže byť zdrojom viacerých ochorení, medzi tie patrí napríklad aj parazitárne ochorenie toxokaróza. Pôvodcom je škrkavka psia a mačacia. Vajíčka sa nachádzajú v ich výkaloch. Škrkavka poškodzuje vnútorné orgány a vylučuje toxíny poškodzujúce organizmus. Ďalší parazit Toxoplazma gondii vyvoláva ochorenie toxoplazmóza. Zdrojom nákazy je mačací trus. Ochorenie prebieha zvyčajne bezpríznakovo a prejaví sa až v dospelosti vo forme uzlinovej, očnej, mozgovej, respektíve gynekologickej. U tehotných infekcia vyvoláva ťažké poškodenie plodu, respektíve potrat.
V piesku sa môže skrývať aj prvok Giardia (lamblia) intestinalis, ten vyvoláva giardiózu. Prameňom pôvodcu nákazy je mačka. Ochorenie sa prenáša cystami prvoka a spôsobuje tráviace ťažkosti. Baktéria Shigeĺla sa ukrýva za ochorením shigelóza. Baktérie sa dostanú do úst dieťaťa špinavými rukami v znečistenom piesku. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami. Dieťa je ohrozené najmä dehydratáciou.
Dieťa sa pri hre v znečistenom pieskovisku môže nakaziť aj salmonelózou. Pôvodcom hnačkového ochorenia je baktéria Salmonela enteritidis. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú pri hraní sa v piesku. Ochorenie prebieha pod obrazom vodnatých hnačiek, vysokých teplôt a bolestí hlavy. 
Riziká z mechanického poškodenia predstavujú najmä poranenia injekčnými ihlami alebo rozbitým sklom. Okrem mechanického poranenia dieťaťa hrozia najmä vírusové infekcie – vírusové hepatitídy a HIV. „Nakoľko vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, nehrozí pri poranení injekčnou striekačkou vysoké riziko infekcie. Naopak vírusy hepatitídy typu B sú stokrát infekčnejšie ako HIV a nakaziť nimi sa dá aj niekoľko týždňov zaschnutou krvou. Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C, vyvolávajúci závažné ochorenie, ktoré často prechádza do chronicity a je nevyliečiteľné,“ upozornil Rovný.
Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Podľa nej prevádzkovateľ pieskoviska pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, teda od začiatku marca do konca novembra. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovalo riziko ohrozenia zdravia.

Pridaj komentár