PROFIL ZDRUŽENIA SLOVENSKÝ PACIENT

SLOVENSKÝ PACIENT je občianske združenie. Celoročne vydáva informačné materiály, realizuje prieskumy, zvyšuje zdravotnú gramotnosť obyvateľstva. Prevádzkuje internetovú stránku www.slovenskypacient.sk s mesačnou návštevnosťou 350 000.

Členovia združenia SLOVENSKÝ PACIENT nie sú členmi žiadnej politickej strany a nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu.