Cievna mozgová príhoda (CMP)

garant podstránky: MUDr. Ester Točíková, MBA

Mozgová príhoda postihuje čoraz mladších ľudí

Pacienti s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami sú prevažne starší ľudia. Najnovšie štúdie však ukazujú, že vzhľadom na vývoj v posledných rokoch treba toto tvrdenie prehodnotiť. Americké a britské štatistiky totiž naznačujú, že jeden piatich pacientov s NCMP nemá ani 55 rokov.

Náhla cievna mozgová príhoda – NCMP – je v 80 % prípadov spôsobená upchaním cievy v mozgu krvnou zrazeninou (trombom alebo embolom). Zvyšných 20 % prípadov tvorí opačný jav – cieva v mozgu sa pretrhne a krv prenikne buď do mozgového tkaniva alebo do mozgovej blany.

Príznaky mozgového infarktu sú rozmanité, k najčastejším patria:

  • ochabnutie svalstva na jednej polovici tela, pokles kútika úst,
  • porucha reči (zlá artikulácia, nezrozumiteľná reč, neschopnosť rozprávať),
  • bolesť hlavy, závrat, pocit na zvracanie,
  • porucha citlivosti.

Najväčšie riziko mozgovej porážky majú v súčasnosti ľudia vo veku okolo 65 rokov – no niektorí odborníci upozorňujú, že táto hranica sa pravdepodobne bude časom znižovať. Poukazuje na to aj dlhodobá americká štúdia, ktorá sledovala priemerný vek ľudí postihnutých mozgovou porážkou za posledných 20 rokov.

V roku 1993 mal najväčšie riziko cievnej mozgovej príhody muž vo veku 71 rokov. V roku 2005 to už bolo 69 rokov – a momentálne sa za najrizikovejší vek pokladá 65-ka. A to napriek tomu, že celkové čísla klesajú: Britom sa za posledných 20 rokov podarilo znížiť počet pacientov so závažnou mozgovou porážkou až o 40 %. Takýto úspech bol údajne možný hlavne vďaka preventívnym a edukačným programom pre pacientov.

Je to na porazenie?

Príčiny, prečo neurológovia majú čoraz mladších pacientov s mozgovou porážkou, sú rôzne: jedni tvrdia, že je to spôsobené najcitlivejšie zachytiť i malé poškodenie mozgu. Podľa tejto skupiny odborníkov teda nie je jednoznačné, že čoraz mladší ľudia majú CMP – len ich dokážeme lepšie zachytiť.

Iná skupina odborníkov s nimi nesúhlasí a upozorňuje na prax – záchranky vozia s mozgovou porážkou čoraz mladších pacientov. Títo neurológovia tvrdia, že za nárastom mozgových porážok u čoraz mladšej generácie je zvyšovanie rizikových faktorov – vysoký cholesterol, obezita, nárast cukrovky 2. typu.

Nech sa prikloníte k tej či onej teórii, jedno ostáva isté: cievna mozgová príhoda prichádza náhle, ale ak ju vôbec prežijeme, jej dôsledky nám môžu zmeniť život navždy. Riziko CMP si môžeme preventívne znížiť ešte skôr, ako je potrebné užívať lieky. Na začiatok stačí, ak vymeníme svoj starý životný štýl za nový, zdravší.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení analyzovalo údaje o CMP za roky 1995 – 2008. Ukázalo sa, že riziko mozgovej porážky u ľudí vo veku 35 – 44 rokov sa zvýšilo o 37 %.

Mozgová porážka sa pritom nevyhýba ani deťom a dospievajúcim – u nich sa riziko CMP za posledných 10 rokov zvýšilo o 30 %. Najviac ohrození sú ľudia, ktorí majú neliečený vysoký krvný tlak, nestravujú sa zdravo, majú cukrovku alebo fajčia.

Pridaj komentár